top of page

Od roku 2012 prowadzimy  zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do resortowych egzaminów wojskowych według norm STANAG 6001 w Warszawie. Do tej pory z sukcesem  przygotowywaliśmy uczestników naszych kursów do egzaminów STANAG 1, STANAG 2 i STANAG 3, STANAG 4. Nasi prowadzący zajęcia z języka wojskowego oprócz odpowiedniego wykształcenia  jezykoznawczego mają także przebyte szkolenia metodyczne z nauczania języków obcych według norm STANAG 6001. Prowadzimy zajęcia o profilu ogólnym, w trakcie których pracujemy nad wszystkimi umiejętnościami, a także kursy dedykowane konretnym sprawnościom językowym potrzebnym poszczególnym kursantom. Zapisy na zajęcia prowadzimy cały rok - telefonicznie bądź mailowo (zakładka: Kontakt). 

Zapraszamy na kursy STANAG w Warszawie !

bottom of page